THE MAMAS INSTÄLLT

Det är med tungt hjärta som vi beslutat att ställa in föreställningarna med The Mamas – en mysig jul på Lilla Cirkus.

Säkerheten för artister, besökare och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och sett till rådande situation kommer konserterna inte att kunna genomföras.

Alla biljetter återlöses. Ta hand om varandra!


Upplagt: