Kontakt

Maximteatern

08-30 11 00

info@maximteatern.com


VD Maximteatern och producent på Villman Produktion:

Agneta Villman

agneta@maximteatern.com

Projektledare, Villman Produktion:

Viktoria Ersmark

viktoria@villman.se

Helene von Schwerin

 helene@villman.se
0704-935195

Produktionsledare, Villman Produktion

Myrna Samuelsson

myrna@villman.se


Driftschef- och scenmästare, Maximteatern:

Brian Morris

brian@maximteatern.com

0720-23 09 96

Foajé- och biljettchef, Maximteatern:

Rickard Åberg

rickard@maximteatern.com

072-050 42 60


Ekonomi och övriga frågor gällande Maximteatern och Villman Produktion: 

Eva Gembel
eva@villman.se