Kontakt

Maximteatern

08-30 11 00

info@maximteatern.com

VD på Maximteatern och producent på Villman Produktion:

Agneta Villman
agneta@maximteatern.com

Projektledare, Villman Produktion:

Viktoria Ersmark
viktoria@villman.se

Helene von Schwerin
helene@villman.se
0704-935195

Driftschef- och scenmästare, Maximteatern:

Brian Morris
brian@maximteatern.com

Foajé- och biljettchef, Maximteatern:

Rickard Åberg
rickard@maximteatern.com
072-050 42 60

Ekonomi och övriga frågor gällande Maximteatern och Villman Produktion: 

Eva Gembel
eva@villman.se