Publikinformation gällande Vaccinationsbevis

Från och med den 1 december 2021 behöver samtliga besökare över 18 år kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och ID-handling vid allmänna sammankomster med fler än 100 personer inomhus.

Det innebär att du som köpt biljett till någon av Maximteaterns föreställningar behöver visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och ID-handling vid ankomst till teatern. Det gäller samtliga i sällskapet som fyllt 18 år. Utan giltigt vaccinationsbevis och ID kommer man tyvärr inte att ha möjlighet att komma in.

Vi ber vänligen även de i sällskapet som är mellan 15-18 år, att ta med giltig ID-handling då det kan vara svårt för oss att säkerställa ålder.

Förbered dig genom att hämta alternativt beställa ditt vaccinationsbevis här: www.covidbevis.se

Om du redan har ett vaccinationsbevis, vänligen kontrollera att det fortfarande är giltigt då det behöver förnyas efter 6 månader.

Det här innebär att du behöver komma i god tid till teatern för att vi skall ha möjlighet att hinna kontrollera samtliga teaterbesökares bevis och ID-handling innan föreställningsstart.

 

Varmt Välkommen till Maximteatern!


Upplagt: