Kontakt

Maximteatern

08-30 11 00

info@maximteatern.com

 

VD på Maximteatern och producent på Villman Produktion:

Agneta Villman
agneta@maximteatern.com

 

Projektledare, Villman Produktion:

Viktoria Ersmark,  föräldraledig
viktoria@villman.se

Helene von Schwerin
helene@villman.se

 

Driftschef- och scenmästare, Maximteatern:

Simon Bellini
simon@maximteatern.com

 

Foajé- och biljettchef, Maximteatern:

Rickard Åberg
rickard@maximteatern.com
072-050 42 60

 

Ekonomi och övriga frågor gällande Maximteatern och Villman Produktion: 

Eva Gembel
eva@villman.se