Kontakt

Maximteatern
08-30 11 00

info@maximteatern.com

Agneta Villman

VD på Maximteatern och Villman Produktion 
agneta@maximteatern.com

Simon Bellini

Driftschef, Maximteatern
simon@maximteatern.com

Rickard Åberg

Foajé- och biljettchef, Maximteatern
072-050 42 60
rickard@maximteatern.com

Viktoria Ersmark

Projektledare, Villman Produktion
viktoria@villman.se

Hanna Olsson Lanneberg

Projektledare, Villman Produktion 
hanna@villman.se

Sofie Tallberg,  föräldraledig

Projektledare, Villman Produktion
sofie@villman.se

Eva Gembel

Ekonomi och övriga frågor gällande Maximteatern och Villman Produktion 
eva@villman.se