Kontakt

Maximteatern

08-30 11 00

info@maximteatern.com


VD Maximteatern och producent på Villman Produktion:

Agneta Villman

agneta@maximteatern.com

agneta@villman.se

Projektledare & Marknadsansvarig, Villman Produktion:

Viktoria Ersmark

viktoria@villman.se

Projektledare, Villman Produktion:

Johanna Irving

johanna@villman.se

Produktionsledare, Villman Produktion:

Magdalena Öhgren

magdalena@villman.se


Driftschef, Maximteatern:

Hans “Hasse” Andersson

hasse@maximteatern.com

070-516 77 16

Foajé- och biljettchef, Maximteatern:

Rickard “Rille” Åberg

rickard@maximteatern.com

072-050 42 60


Ekonomi och övriga frågor gällande Maximteatern och Villman Produktion: 

Eva Gembel
eva@villman.se