Var redo! PotatoPotato presenterar 

 

Riddare av tusen äventyr

En overklig lägerplats, en flickhajk och en kollektiv dröm. Hyllat scenkonstkollektiv skapar föreställning utifrån den Svenska Flickscoutrörelsen.

Efter föreställningen tillkommer eftersamtal!

 

Hösten 2019 utmanar PotatoPotato den svenska jämställdhetspolitiken, och gör en föreställning utifrån en av vårt tids mest komplexa debatter – flickan i det offentliga rummet. Flickors platstagande och otrygghet diskuteras mer än någonsin i media och inom politiken. PotatoPotato vill skapa perspektiv på denna debatt genom att synliggöra en viktig rörelse som har verkat för flickors frigörelse, identitets – och samhörighetsbygge, den svenska flickscoutrörelsen.

Scoutrörelsen är en av världens största ungdomsrörelser med sina ca 55 miljoner medlemmar. I den svenska flickscoutrörelsen (1913 – 1960) fick flickor fria från mäns blickar, träna sig i att verka i det offentliga rummet och i naturen. Med fyndiga scoutnamn, magiska sånger och egensydda dräkter byggde de en separatistisk gemenskap där de kunde utforska både sig själva och världen.

Föreställningen bygger på intervjuer av flickscouter som varit engagerade i rörelsen samt på inspi­ration från historikern Bodil Formarks avhandling Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940. Föreställningen är en del av PotatoPotatos uppmärksammade koncept I den bästa av tjejvärldar där de under de senaste fem åren har undersökt ung femininitet och flickan i kulturen tillsammans med flickforskare.

Det är mörkt men flickscouterna kan se ändå. För de har övat hela våren, vässat sina knivar och skärpt sina sinnen. De tränar för att kunna orientera sig i en värld som inte är deras. Från sin lägerplats sträcker de ut sig i världen och ritar om kartan. Nu börjar äventyret!

PotatoPotato scenkonst har sin bas i Malmö. Deras föreställningar vrider och vänder på gängse normer genom att utforska populärkulturella element med egna sceniska metoder.

Spelas: 19 november 2019 kl. 19.00

Föreställningens längd: 80 min

Eftersamtal: 60 min

Regi: Linda Forsell
På scen: Amanda Quartey, Ella Schartner, Li Molnár Kronlid och Johanna Malm
Producent: Rebecca Baker
Scenografi & kostym: Hanna Reidmar
Ljusdesign: Sofi Anderson
Koreografi: Lisen Ellar
Utbildare i jämställdhet och genusfrågor: Elinor Forsheden Sidoli
Forskare: Bodil Forsmark
Körtekniker, turnéledare: Emil Göthberg
I samarbete med: Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Scoutmuseet i Stockholm, Södra Skånes scoutdistrikt m.fl.
Med stöd av: Postkodstiftelsen, Malmö stad, Kulturrådet & Folkuniversitetet

Tack till: Flickscouterna ”Laxen” och ”Truls”

Biljetter hittar du här


Upplagt: